Sitemizde 29 Kategoriye 2398 Eğitim Eklenmiştir, 4172 adet yorum bulunmaktadır.

Php de Function (Fonksiyon) Kullanımı – kodcafe.com

Android Navigation Drawer ile Slide Menü – 2 – phpsitesi.com

Android Navigation Drawer ile Slide Menü – 2 – phpsitesi.com


package com.gkhnl.slidingmenuinandroid;

 

import android.content.res.TypedArray;

import android.os.Bundle;

import android.support.v4.app.Fragment;

import android.support.v4.app.FragmentManager;

import android.support.v4.widget.DrawerLayout;

import android.support.v7.app.ActionBarActivity;

import android.support.v7.app.ActionBarDrawerToggle;

import android.view.Menu;

import android.view.MenuItem;

import android.view.View;

import android.widget.AdapterView;

import android.widget.ListView;

 

import com.gkhnl.slidingmenuinandroid.pages.FacebookFragment;

import com.gkhnl.slidingmenuinandroid.pages.GoogleFragment;

import com.gkhnl.slidingmenuinandroid.pages.InstagramFragment;

import com.gkhnl.slidingmenuinandroid.pages.TwitterFragment;

 

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

 

 

public class MainActivity extends ActionBarActivity {

 

    DrawerLayout drawerLayout;

    ActionBarDrawerToggle toggle;

    ListView lw_SlideMenu;

    SlideMenuAdapter adapter;

 

    List<SlideMenuItem> items;

    String[] titles;

    TypedArray icons;

    CharSequence actionBarTitle, appTitle;

    String fragment_name = “”;

 

    @Override

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

        super.onCreate(savedInstanceState);

        setContentView(R.layout.activity_main);

 

        lw_SlideMenu = (ListView) findViewById(R.id.lw_Menu);

        drawerLayout = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawerLayout);

 

        // Menü başlıklarını kaynak dosyasından çekiyor

        titles = getResources().getStringArray(R.array.slidemenu_item);

 

        // icons dizimizi kaynak dosyadan çekiyoruz

        icons = getResources().obtainTypedArray(R.array.icons);

        // Ram i şişirmemek için resimleri yeniden yükler

        icons.recycle();

 

        items = new ArrayList<SlideMenuItem>();

 

        items.add(new SlideMenuItem(titles[0], icons.getResourceId(0, 0)));

        items.add(new SlideMenuItem(titles[1], icons.getResourceId(1, 0)));

        items.add(new SlideMenuItem(titles[2], icons.getResourceId(2, 0)));

        items.add(new SlideMenuItem(titles[3], icons.getResourceId(3,0)));

 

        // Açılışta uygulama ismini alıyor

        appTitle = getSupportActionBar().getTitle();

        actionBarTitle = items.get(0).getTitle();

 

        // Menüdeki her list item a click veriyor

        lw_SlideMenu.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {

            @Override

            public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int i, long l) {

 

                displayPage(i);

 

                // Her item a tıklanıldığında actionBar daki görünen başlığı değiştiriyor

                actionBarTitle = items.get(i).getTitle();

 

                // menü tıklamadan sonra kapanıyor

                drawerLayout.closeDrawer(lw_SlideMenu);

            }

        });

 

        adapter = new SlideMenuAdapter(items, getApplicationContext());

        lw_SlideMenu.setAdapter(adapter);

 

        // Toggle butonuna click veriyoruz, home butonu gibi davranmasını sağlıyor.

        getSupportActionBar().setHomeButtonEnabled(true);

        getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);

 

        // toggle nesnesi oluşturuyoruz.

        toggle = new ActionBarDrawerToggle(this, drawerLayout, R.string.opened, R.string.closed) {

 

            @Override

            public void onDrawerOpened(View drawerView) {

                getSupportActionBar().setTitle(appTitle);

 

            }

 

            @Override

            public void onDrawerClosed(View drawerView) {

                getSupportActionBar().setTitle(actionBarTitle);

 

            }

        };

 

        // toggle açılıp kapanmasına göre, toggle iconu değiştiriyor.

        toggle.syncState();

        // menü açılıp kapanmasını dinliyoruz.

        drawerLayout.setDrawerListener(toggle);

 

        // Açılışta facebook ekranı gelecek

        displayPage(0);

    }

 

    private void displayPage(int position) {

 

        Fragment fragment = null;

 

        switch (position)

        {

            case 0:

                fragment = new FacebookFragment();

                fragment_name = “FacebookFragment”;

                break;

            case 1:

                fragment = new TwitterFragment();

                fragment_name = “TwitterFragment”;

                break;

            case 2:

                fragment = new GoogleFragment();

                fragment_name = “GoogleFragment”;

                break;

            case 3:

                fragment = new InstagramFragment();

                fragment_name = “InstagramFragment”;

                default:

                    break;

        }

 

        if(fragment != null){

 

            // Fragment transaction nesnesi ile fragment ekranları arasında geçiş sağlıyor

            FragmentManager fragmentManager = getSupportFragmentManager();

            android.support.v4.app.FragmentTransaction transaction = fragmentManager.beginTransaction();

            transaction.replace(R.id.container, fragment).addToBackStack(fragment_name).commit();

 

            // Stack te bulunan fragment sayısını alıyor

            int count = getSupportFragmentManager().getBackStackEntryCount();

 

            if(count!=0) {

                // Son fragment alınıyor

                FragmentManager.BackStackEntry backStackEntry = getSupportFragmentManager().getBackStackEntryAt(count 1);

 

                // Son fragment ile seçilen fragment aynı ise eski fragment siliniyor

                if (backStackEntry.getName().contains(fragment_name)) {

                    getSupportFragmentManager().popBackStack();

                }

            }

        }

    }

 

    @Override

    public void onBackPressed() {

 

        // fragment sayısı bir ise uygulamadan çıkıyor

        if(getSupportFragmentManager().getBackStackEntryCount() != 1)

            super.onBackPressed();

 

        else {

            finish();

            System.exit(0);

        }

    }

 

    @Override

    public void setTitle(CharSequence title) {

 

        getSupportActionBar().setTitle(title);

    }

 

    @Override

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {

 

        getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);

        return true;

    }

 

    @Override

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {

 

        int id = item.getItemId();

 

        // toggle icona tıklanıldığında menünün açılmasını sağlıyor

        if (toggle.onOptionsItemSelected(item)) {

            return true;

        }

 

        if (id == R.id.action_settings) {

            return true;

        }

 

        return super.onOptionsItemSelected(item);

    }

 

}


Android Navigation Drawer ile Slide Menü – 2 – phpsitesi.com

Daha Fazla Android Eğitim Dersleri İçin İleri Seviye Php Eğitimleri Seviye android Eğitim Kategorisini İnceleyiniz…
#Android #Navigation #Drawer #ile #Slide #Menü #phpsitesi

Van Web Tasarım

Tavsiye İçerik

Php de Function (Fonksiyon) Kullanımı – kodcafe.com

Android – CheckBox Kullanımı – phpsitesi.com

Android – CheckBox Kullanımı – phpsitesi.com <LinearLayout xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android”     android:layout_width=“fill_parent”     android:layout_height=“fill_parent”     android:layout_margin=“10dp”     android:orientation=“vertical” >       <TextView …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.